HelbestSivan û Bêrîvan


Lo sivano bi co û hebano
Kulavê gewez li ser milano
Mînder ax, serî ser kevrano
Sev û rojê li devî û colano

Lêlê Bêrîvanê, mal wêranê
Tûrê eyasir li ser milanê
Evîn û ronya cavên xortanê
Pel vedaye wek gulên gulanê