HÊDÎ BÎ HEDI BAJO SÎWARO,BIRÎNDARIM.....!!!!


Dem edi berve êvar ê bû....Pez li berîya Gol a sar  bû. Azeb ên gund ê me di pîyada elba sîr, li pist a wan kedîk a sîr  hebû. Bi bawer bûn, dilxwaz bûn û delal bûn. Ji wan Elif hebû, Gûlê, Fatê, Sarê, Zelixan, Zurya, Ipeg, Xanê, Xosê, Axcê, Hewes, Xezal, Naciye, Nadye, û edîn....Hemû jî delal ên dilabûn....Bi staran ûn, dev ken û dilsa bûn... Liser xanîyan wek xezal bûn. Ew hêvî ya dil e me bûn. Bi kinc ê rengin bûn.... Min bîra wan delalen gund ê Kovik ê kirîye ew xwengen bedew.... Li mal mal ava, li kar xwediye rindi yên bûn.... Ger sal derbaz be û merov wana nebine gelek dêsên.... Ew hevî ya Gûnd bûn...Xweng ên delal mîn bîra we kîrîye. Bîra straranen we û di govend ê de bira listika we kiriye. Dema kû we cepkî dilist ez pir kefxwes dibûm.


Xwezîl bi sal ên bere...Canikî hebû, devkenî hebû... Be qal û Qirî hebû. Li war ê sehid bi kef û bi henek bun...ês a me es wan bû ... Bi qedr û qîmet bûn... Di dest wanda sûrsûm wan dew dikila. Dar ên zilmasî li pist a wan bû.Ked û emeg a Wan li ber cav bû. Ew Buk bûn,ew azeb ê gund ê kovik ê bûn. Li pist a wan dergûs, li ser kûm ê dergûsan  morî a nezer ê hebû. Li zevî mêrgan pale hebûn nivroj bi dest ê wan dicû.. Av a male bi elben wan tiî di bu... Ji kanî a dûcûrûk wa av dikisand.Herî sûstûn,di dest ên wanda. Wana li ser beder ê genim radixist,danî dikeland û her kar bi cî danin...ew xanim bûn.


Her yek nûha li derekîye. Di dil ên wanda keder û es cebûye...Nha xwedan zarok u zecin. Ez biranin wan dikim û ji wan hemuyenre silav û rêz dikîm. Gund ê min ê delal bi wan rind bû bi dil bû....


Not: Bu yazi, Kovik in genc kiz ve gelinlerine anilmistir...Ki onlar anamiz, avradimiz, yarimiz...Cocuklarimizin anneleri, onlara borcumuz vardir.<<geri

Weli Sebri

08.2004