ROJA QULINGE  (Ji bo zarokan – Çîrok )


Serê sibê zû Quling cilan rabû çû ber qutî mizê balo bejna xwe kir. Perên xwe hêdî hêdî seh kir, xemilî. Dû re derket derva. Li derva hewa gelek bas bû. Dilê Qulingê gerandin dixast û firê de. Quling dada ser daran û fîtikê lê di xist firê dide. Çavî wî vexta gulilka di dît, sabûna xwe wan re parva dikir. Xaftila ewrek derket ber hemberê wî. Quling ber vê ewrê spî nêzîk çû.


Quling got;


- Rojbas dûmanê ezmanan û bereketa erdê.


Ewrê spî, ji germbun û dostbûna qulingêra gelek sabû. Vî germbunê disa jî dilê ewrê spî rehet ne di kir. Ewrê spî pir diyax ne kir, histêrê cavên xwe berda erdê. Quling , histêrê cavê Ewrê spî tistek fam ne kir, got;


- Te ra çi bû ye? hevalê Ewrê spî.


Ewrê spî; Vî rojê nezîk de bahozek pir mezin der dikevê. Ji bo vî bahozê em gerek her kesan heþar bikin. Hetan derbaz bûna bahozê bire kesi li mala xwe der ne ke ve. Ji bo hesar buna kesan gerek tu alîkarîya min bi kî. Tu alîkarîya min di kî?


 - Quling bi sabûnê qebûl kir.


Cem Ewrê spî cûda bû, Ji bo siyarbuna zindiya firê de çû. Serhat, li bexçe xwe de bi balonê dilîstî. Quling wî dit, got;


- Serhat zû herê mala xwe, naha bahozek pir mezin der dikeve.


Serhat pîsî bavera xwe Qulingê nanî. Du de xaftila bahoz dest pê kir. Li ser serê Serhat re dengek hat, Serhat serê xwe rakir mizê kir, balona wi teqiya bû. Ji bo vî got; “va xeberekî xere nine ez zu herim mala xwe”. Quling domandina firê buna xwe dikir. Vexta zindiya didit, wan re ji vî meselê neqinî dikir. Quling, ji bo girtin ser xwe ya vî wezîfê gelek dilges bû. Bi siyarbunê firê di de. Quling firê de, hat cem leglegê, got;


- Rojbas hevala legleg


Legleg;


- Ma xêr e, hevala Quling, tu vê seettira li vir ne digerîyayî.


Quling;


Min xeberekî xêr nanî hevala legleg. Bûyîna meselê, wê re ji neqinî kir.


Quling;


Hin dû re, ji bo girtina çêle xwe yê piçûk vegeriya mala xwe. Çêle xwe re jî vî meselê neqinî kir, got;


- Ewlekarîya me vê dera tu ne.


Ji bo vî em ê herin cem hevalin xwe. Hetan xilas buna bahozê em cem wan biskinin. Hevalin Qulingê ji bo ewlekarîyin xwe li ciyek cem hevûdu civînî bû bûn. Vexta hemberê xwe de çêle Qulingê dîtin gistî hevre wê re rojbas gotin. Hetan xilasbuna bahozê Quling û hevalên xwe malek de man. Dû re her kes bi xêro xwesî çûn malê xwe. Bi vi awayi Quling wezîfa xwe temam kir.Ercan GÜNES ( 10.05.2003 )

<<geri