Pirka Naz


Ez teyrim teyrè terebzana
Zèrem zèrè ser bazina
Ewè ku derdè Dine diyee
Ji me neke lom ù gazinan!!!!


(Terebzana: her zaman yüksek daglarin yamacinda gölgede
kaldigi icin günesin eritemedigi kara, Kürtce de verilen addir...)


Dema ku kesi guh neda we,
ú derdè we guhdari nekir ;
Hun herin perè avekî , qisekin ù vebin .
Wè demè ew awa guh dide we ..
Kul ù xemèn we bi xwere digire ù dibe


„Xwedè!..tu me tèkî cira, di dilè zarokèn me de daynî “


Dema TV. Nù hatiye gund Pîra Nazè gotiye:
Wiii..... Tè de qet nasekî me tune !!!


Hawer delal
Ha wer delal
Tasa sipî, ava zelal
Av jî ava gola sar
Qicik û mezinê Kovik’e
Kî vexwe li bivê  helal…


Têr ninim herim çolê
Ordek ninim herim golê
Hazir baba xeberekî xer
Mira bîne
Li erdê istanbol’e
<<geri

Tamer Akkoyun, Ercan Günes