BIRN K KRBE NALN ZDEYE


Ez d heb bra n delal dawxazim binm br a xwe. Yek ji wan Xell Heyder Qemer Cic (Halil Bektas) Kemal Srdn Musa smal (Kemal Akbal). Herd ji heval bn.Sal n me wek hev b. Em zarok n demek bn. Ez   Xell em di rojek te ji d ya xwe bne. Min i d ya xwe dipirs ka ez ciwaxte hatime dnya ye? D ya mn dghot "welleh law min zivistan b ba bakr b. Li gnd me Sebri Eysa miri b. Sibat b roj a pas n b (bazar) t Xell di rojek da hatin dnyay ye. Li ser kelk a Sebr Eysa sal a 1956 nivisbn. Bel ez u xell di w demda cbune. Xell xortek delal b. Sivik u devken b. Heja b. Bas top dilst li yal gole. Hina nezewici b. Rojek me bhist ka wi qeza ereb derbaz kirye cye rehma xwe. Dema k min bhist ew mirye ez gryam cima k kerk min ji min cu. Min ewpir hezdikir. Heval b delal b. Mirn nav e te qelese. Mirin a b ecel bise. Xortyede merov nikare mirin a k b waxtre razibe.


Xort e heja Kemal j bi w hawye dsa di qeza tirafikda me ew  wenda kr. Kemal ber e ewil b mamoste. Dura xwend b awuqat(avukat). Li Izmr dijya. Zewc b qizek wi heb. Ez 12 sal necbum welat. Min nedikar ez bicim. Cima k ji welat revya bm. Dema k min bhst bav min gran nexwese ez vegeryam hatim Izmr. S roja ez li ba bav xwe mam. Dra bav min c rehm a xwe. Ez meh k li Torbal mam. W waxte de ez sevek li ba M.Serif  Baba mam.. Min li wedere Kemal dt. Em sevek li ba hev man . Ew ji dema k ez vegeriyam min bhist ew ji qez a trafikde mirye. Ez p gelek esyam. Herd ji insan n Kovik delal bi qmet bn. Ji herdyenre ji gryam. Herd ji heja bn. s a dl bn.Li Kovik mezin bbn.


Birn k krbe naln zdeye her dem....<<geri

Weli Sebri