MISAYİV(Müsayib) KURUMU

Mısayiv (Müsayib), bu kelime Dêrsim dilinde "Yol kardeşliği" anlamında kullanılır. Mısayiv kurumunun temeli, kendine özgü talib Yol'unun bir kurumudur. Her Yol talibi, akranı bir gençle kendine mısayiv tutmakla mükellefdir. Mısayivler, iyi gününde tüm gözellikleri paylaştıkları gibi, dar gününde de mümkün mertebe, imkanlar dahilinde birbirlerine bağlı ve birbirlerine yardımcı olmakla yükümlüdürler.

 

Mısayiv edinmenin koşlları ise, ana hatlariyle şöyledir: Mısayiv tutmak istiyen kişiler, evvela bu niyetlerini ailelerine açıklar. Şayet her iki aile de makul ve münasip görürse, mısayiv adayları ocağa bağlı bir Rayver'e müracaat edip, bu niyetlerini ifade ederler. Rayver mısayiv olmaya karar vermiş kişilere, mısayiv edinmenin koşullarını ve zorluklarını anlatır. Şayet Yol açısından bir sakınca görülmez ise, mısayiv olmaya karar vermiş kişiler, bir ayin'i cem'da pir divanı önünde sağ ayak baş parmağı, sol ayak baş parmağının üzerinde kenetli olacak şekilde, sağ el sol göğüs kalbin üzerinde, baş hafif eğik olmakla birlikte dara durup bu niyetlerini ifade derler.

 

Pir, özünü dara çekmiş olan mısayiv adaylarına şöyle buyurur: Sevgili canlar, Rayver'in tavsiyesini, aile bireylerinizin rızalıklarını ve müsadelerini aldınız mı?, diye sorar. Şayet cevap evet ise, Pir, Yol'un hüküm ve zorluklarını şu sözlerle anlatır:

 

Yol kardeşliği
Bir defa olur ve bir ömür boyudür.
İki mısayiv aile, bir ömür boyu birbirlerine
karşı maddi ve manevi olarak sorumluluk taşırlar.
Elinizi, dilinizi ve belinizi tüm kütülüklerde arındıracaksınız.
Yalan söylemeyecek ve haram yemeyeceksiniz. Mısayivlik
ikrarınız kadim ve daim olsun. Eli Şah'ı merdan
yardımcınız ve yoldaşınız olsun.
Gerçeğe Hü.

 

 

Yol'un bu hüküm ve duasından sonra Pir, iki talibin mısayivliğini ilan eder. Böylece mısayiv kurumuna ilk adım atmış bulunan canları, herkes tebrik eder. Diğer mühim bir nokta, iki mısayiv evlendikten sonra, dört can birlikte mısayiv cem'inde dua alıp, ikrar kapısından içeriye adım atmış olmakla birlikte, mümkün mertebe, imkanlar dahilinde mısayivlik sorumluluklarını yerine getirmekle mükellef'dirler.

 

İşaret edilmesi gereken mühim bir husus da, mısayiv olan iki aile ve onların çocukları, birbirlerine bacı kardeş derecesinde'dir. İki aile arasında evlilik kesinlikle sözkonusu olmadığı gibi, onların çocukları ve torunları da birbiriyle evlenmezler.

Yukarıda ana hatlariylan belirtilen kuralları ihlal eden talib, başkalarına ibret dersi olacak bir cezası olmak üzere "müşkül" sayılır. Müşkül kişi, özünü pir divanında dara çekip aklanmasa "Yol düşkünü"dür, düşkün kişi toplumdan dışlanır.

Pir Ali Baba, 2008